Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud reason ?

Maksud perkataan reason adalah / The meaning of reason is

kuasa akal untuk memahami dan berfikir secara logik, fikiran, kebenaran, alasan, sebab,

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. occasion menyebabkan, alasan untuk melakukan sesuatu, sebab, peristiwa berlaku,...
  2. rationale alasan yang logik...
  3. leave jangka waktu untuk kebenaran yang sah supaya tidak...
  4. deductive berdasarkan pertimbangan, berkenaan dengan kesimpulan yang dibuat berdasarkan...
  5. afterthought setelah berfikir, fikiran selepas...
  6. ratiocinate menaakul secara logik...
  7. authorization kebenaran, memberi kuasa...
  8. intellect kecerdasan, fikiran, akal, intelek...



Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
tetanus

tetanus; lockjaw.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word