Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud recovery ?

Maksud perkataan recovery adalah / The meaning of recovery is :

kewarasan, pemulihan, rekreasi

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. recreational beriadah, berkenaan rekreasi...
  2. rationality kerasionalan, kewarasan...
  3. convalescence pemulihan, penyembuhan...
  4. borstal tempat pemulihan pesalah...
  5. rapprochement pemulihan hubungan baik...
  6. rally pemulihan kesihatan, pengumpulan tenaga, berkumpul, berhimpun,...
  7. inconsequential tidak penting, tidak mengikut kewarasan, tidak mustahak...
Posted in Uncategorized

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
mengeksport

to export

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word