Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud recovery ?

Maksud perkataan recovery adalah / The meaning of recovery is :

kewarasan, pemulihan, rekreasi

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. recreational beriadah, berkenaan rekreasi...
  2. rationality kerasionalan, kewarasan...
  3. convalescence pemulihan, penyembuhan...
  4. borstal tempat pemulihan pesalah...
  5. rapprochement pemulihan hubungan baik...
  6. rally pemulihan kesihatan, pengumpulan tenaga, berkumpul, berhimpun,...
  7. inconsequential tidak penting, tidak mengikut kewarasan, tidak mustahak...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
amarah

angry

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word