Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud recruitment ?

Maksud perkataan recruitment adalah / The meaning of recruitment is :

pengambilan, pergerakan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. adoption penerimaan, pengambilan, pengangkatan...
  2. captivation pukauan, pengambilan hati, tertawan...
  3. consumption penggunaan, pengambilan, batuk kering...
  4. engagement urusan, pertunangan, pertempuran, pengambilan, perjanjian secara bertulis....
  5. amniocentesis prosedur surgeri yang melibatkan pengambilan sampel cecair amnion,...
  6. futurist futurist, penganut pergerakan ‘futurism’...
  7. jerkiness pergerakan yang tersentak-sentak....
  8. movement gerakan, pergerakan, tukar, bergerak...
Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
aristocracy

bangsawan, aristokrasi

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word