Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud sanatorium ?

Maksud perkataan sanatorium adalah / The meaning of sanatorium is :

sanatorium, tempat rawatan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. sanatorium sanatorium; a place to recuperate after an illness....
  2. asylum tempat perlindungan, suaka, rumah orang gila, tempat perlindungan...
  3. attendance rawatan, layanan, kehadiran...
  4. holistic rawatan keseluruhan, holistik...
  5. psychiatry kajian dan rawatan penyakit jiwa...
  6. prophylaxis profilaksis, rawatan untuk mencegah penyakit...
  7. psychotherapy rawatan penyakit dengan cara psikologi, psikoterapi...
  8. radiotheraphy rawatan penyakit barah melalui radiasi, radioterapi...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
tintinnabulum

loceng, bunyi loceng

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word