Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud saving ?

Maksud perkataan saving adalah / The meaning of saving is :

berkenaan dengan menjimatkan, menyelamatkan, penjimatan, wang simpanan, tabungan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. pecuniary berkenaan dengan wang...
  2. monetary kewangan atau berkenaan dengan wang...
  3. fund tabung, dana, kumpulan wang, simpanan...
  4. giro sistem tabungan bank, cara pembayaran dgn memindahkan wang...
  5. passbook buku kira-kira simpanan wang...
  6. pastoral berkenaan dengan kehidupan di desa, berkenaan dengan paderi,...
  7. physical jasmani, berkenaan dengan badan, berkenaan dengan fizik, berkenaan...
  8. reserve pemain tambahan, pemain simpanan, kawasan simpanan, simpanan,...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
bikini

bikini, baju mandi (perempuan)

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word