Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud sporting ?

Maksud perkataan sporting adalah / The meaning of sporting is :

bersemangat sukan, mempunyai minat atau berhubung dengan sukan, setia menerima risiko ,

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. sport sukan, olahraga, kegiatan, temasya sukan, gurauan, bergurau, seloroh,...
  2. sportsman ahli sukan lelaki, orang yang bersemangat kesukanan ,...
  3. hazardous mempunyai risiko, bahaya...
  4. scamp membuat pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh atau tanpa minat...
  5. scholastic akademik, mengenai pelajaran, bersifat skolastisisme, ilmiah , yang...
  6. shaman seorang yang boleh dipercayai berhubung dengan semangat baik...
  7. Shakespearean berkenaan dengan atau mempunyai ciri Shakespeare atau hasil...
  8. escapade perbuatan nakal, berani, biasanya menjadikan percakapan orang, pengembaraan...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
mile

unit jarak batu sama dengan 1.6 kilometer

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word