Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud swag ?

Maksud perkataan swag adalah / The meaning of swag is :

barang curian, gendongan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. sundries barang-barang runcit , barang-barang kecil...
  2. couple pasangan, suami isteri, sejoli, sepasang, dua himpunan barang-...
  3. exporter pengeksport, orang atau syarikat yang menjual barang-barang ke...
  4. junk kapal layar cina, barang buangan, tongkang, barang lama,...
  5. locker almari kecil yang berkunci untuk menyimpan barang-barang, lokar...
  6. paraphernalia barang-barang kepunyaan seseorang, segala alat perkakas...
  7. scrap scrap-heap = timbunan sampah atau barang-barang yang tidak...
  8. shipper pengurus barang-barang untuk dimuat di atas kapal...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
stripy

berkenaan dengan belang dan jalur, bilah, bertelanjang

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word