Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud symposium ?

Maksud perkataan symposium adalah / The meaning of symposium is :

simposium , suatu kumpulan karangan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. corpus suatu kumpulan tulisan sesuatu atau seseorang, sekumpulan maklumat...
  2. splinter splinter group = kumpulan besar dipecahkan pada kumpulan-kumpulan...
  3. organization suatu pertubuhan untuk suatu tujuan, aturan, kerja, tugas,...
  4. composition kandungan, rencana, karangan, gubahan...
  5. essay rencana, esei, karangan, cuba...
  6. satire satira, karangan sindiran...
  7. sonata sonata, sejenis karangan muzik...
  8. symphony simfoni, karangan muzik...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
plak

plaque

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word