Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud tenor ?

Maksud perkataan tenor adalah / The meaning of tenor is :

suara tenor penyanyi tenor, bahagian tenor, maksud, perjalanan, tenor.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. baritone nada suara lelaki antara tenor & bes, bariton...
  2. falsetto nyaring, suara lelaki yang ditukar sama seperti suara...
  3. bass sejenis ikan, nada suara rendah, bes, bahagian dalam...
  4. tenor matlamat,...
  5. itinerary jadual perjalanan, catatan perjalanan...
  6. megaphone megafon, alat pembesar suara, corong suara...
  7. inflection meninggikan atau merendahkan nada suara, pengubahan nada suara...
  8. safe safe-conduct = jaminan keselamatan dalam perjalanan, dokumen jaminan...
Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
thoughtlessly

tanpa berfikir, dengan alpa, dengan kurang fikir, dengan mementingkan diri sendiri, dengan tidak bertimbang rasa.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word