Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud tenor ?

Maksud perkataan tenor adalah / The meaning of tenor is :

suara tenor penyanyi tenor, bahagian tenor, maksud, perjalanan, tenor.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. baritone nada suara lelaki antara tenor & bes, bariton...
  2. sextete sekstet , gubahan muzik untuk enam suara penyanyi...
  3. falsetto nyaring, suara lelaki yang ditukar sama seperti suara...
  4. bass sejenis ikan, nada suara rendah, bes, bahagian dalam...
  5. tenor matlamat,...
  6. itinerary jadual perjalanan, catatan perjalanan...
  7. megaphone megafon, alat pembesar suara, corong suara...
  8. inflection meninggikan atau merendahkan nada suara, pengubahan nada suara...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
bergamot

herba wangi, bergamot, sejenis pokok sitrus

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word