Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud timbre ?

Maksud perkataan timbre adalah / The meaning of timbre is

timbre, sifat khusus bunyi daripada sesuatu suara atau alat bunyi.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. guttural parau, garuk, bunyi atau suara yang dikeluarkan daripada...
  2. bleep bunyi bip, bunyi nyaring yang singkat, alat keloi,...
  3. croak bunyi katak, bunyi garau, suara yang dalam dan...
  4. rasp bunyi geritan, alat kikir yang keras permukaannya untuk...
  5. megaphone megafon, alat pembesar suara, corong suara...
  6. herald biduanda, bentara, memberitahu, memaklumkan, orang yang membawa perutusan...
  7. castanets kastanet, alat muzik yang diperbuat daripada kayu yang...
  8. baffle mengelirukan, penyekat, penghalang, alat untuk mengepung atau mengawasi...Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
kelapa

kelapa kering=copra ,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word