Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud timbre ?

Maksud perkataan timbre adalah / The meaning of timbre is :

timbre, sifat khusus bunyi daripada sesuatu suara atau alat bunyi.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. guttural parau, garuk, bunyi atau suara yang dikeluarkan daripada...
  2. bleep bunyi bip, bunyi nyaring yang singkat, alat keloi,...
  3. croak bunyi katak, bunyi garau, suara yang dalam dan...
  4. rasp bunyi geritan, alat kikir yang keras permukaannya untuk...
  5. megaphone megafon, alat pembesar suara, corong suara...
  6. herald biduanda, bentara, memberitahu, memaklumkan, orang yang membawa perutusan...
  7. castanets kastanet, alat muzik yang diperbuat daripada kayu yang...
  8. baffle mengelirukan, penyekat, penghalang, alat untuk mengepung atau mengawasi...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
infantine

infantile

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word