Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud treat ?

Maksud perkataan treat adalah / The meaning of treat is :

memperlakukan, mengolah, menganggap, menyifatkan, merawat, mengubati, memproses, membelanjai, kenikmatan, kesenangan, jamuan, menganggap, membicarakan, membincangkan, memperkatakan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. ascribe menganggap, menyifatkan, menujukan...
  2. banquet jamuan rasmi, jamuan besar, bankuet, jamuan untuk upacara...
  3. retry membicarakan semula...
  4. rehash mengolah semula, jadikan bahan dalam bentuk baru...
  5. imply menyifatkan, membayangkan, mengandungi...
  6. attribute menyebabkan, menyifatkan, sifat, atribut,...
  7. moralize memperkatakan tentang moral....
  8. dwell tinggal, duduk, menghuni, memperkatakan...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
bond

perjanjian, ikatan, bon, ikat, kertas tulisan bermutu tinggi, surat keterangan (akuan) hutang,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word