Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud underestimate ?

Maksud perkataan underestimate adalah / The meaning of underestimate is :

penganggaran kurang , menganggar kurang, memandang rendah

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. scorn perbuatan /menghina, memandang rendah, mencemuh, menghina memandang rendah,...
  2. contemptuous penuh kebencian, memandang rendah...
  3. despise memandang rendah, mengeji, menghina...
  4. sniff perbuatan menyenguk, menghidu, sengukan, bunyi senguk, menghidu, berkata...
  5. low murah, hina, tidak tinggi, tahap rendah, di bawah,...
  6. subordinate bawahan, berpangkat rendah , kurang penting, orang bawahan...
  7. adulterate menjadikan makanan atau minuman kurang tulen dengan mencampurkan...
  8. estimation penaksiran ,penganggaran...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
selingan

interlude.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word