Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud underestimate ?

Maksud perkataan underestimate adalah / The meaning of underestimate is :

penganggaran kurang , menganggar kurang, memandang rendah

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. scorn perbuatan /menghina, memandang rendah, mencemuh, menghina memandang rendah,...
  2. contemptuous penuh kebencian, memandang rendah...
  3. despise memandang rendah, mengeji, menghina...
  4. sniff perbuatan menyenguk, menghidu, sengukan, bunyi senguk, menghidu, berkata...
  5. low murah, hina, tidak tinggi, tahap rendah, di bawah,...
  6. subordinate bawahan, berpangkat rendah , kurang penting, orang bawahan...
  7. estimation penaksiran ,penganggaran...
  8. less jumlah yang kecil, nilai yang rendah, tidak penting,...
Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
lot

membuat pemilihan secara cabutan atau nasib, jumlah besar, banyaknya, semuanya, bahagian, nasib, benda yang dijual secara lelong,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word