Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud wheezy ?

Maksud perkataan wheezy adalah / The meaning of wheezy is :

berdehit, lelah, sesak

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. wheeze bunyi berdehit, lelah, berdehit, termengah-mengah...
  2. slum kawasan sesak, tempat, rumah yang sesak dan kotor...
  3. asthma asma, lelah, mengah...
  4. slummy sesak...
  5. lelah penyakit lelah = asthma...
  6. densely secara sesak/padat...
  7. jam jam-packed = penuh sesak,...
  8. poky sesak, sempit, kecil...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
oratorio

sejenis karangan muzik dengan nyanyian (selalunya bercorak keagamaan).

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word