Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy
Dictionary Index [Z-A]

accompanist

pemain muzik iringan

Posted in Mykamus English Malay

accountancy

ilmu perakaunan

Posted in Mykamus English Malay

accused

defendan, yang tertuduh

Posted in Mykamus English Malay

achievable

dapat dicapai

Posted in Mykamus English Malay

aconite

sejenis pokok yang beracun

Posted in Mykamus English Malay

accompany

mengikut, mengiringi, menemani, menyertai

Posted in Mykamus English Malay

accredit

mengakreditasi, memberikan sesuatu pengiktirafan rasmi kepada sesuatu, menghantar duta berserta dengan surat tauliahnya

Posted in Mykamus English Malay

accusation

tuduhan, dakwaan

Posted in Mykamus English Malay

achilles

seorang pahlawan yang dilindungi oleh sihir dan hanya dapat dilukai di bahagian tumitnya,

Posted in Mykamus English Malay

absinthe

minuman keras berwarna hijau

Posted in Mykamus English Malay

abstemious

berhemat, sederhana, berjimat

Posted in Mykamus English Malay

abuse

menganiayai, mendera, menyalahgunakan, melemparkan kata-kata kasar

Posted in Mykamus English Malay

accelerate

memecut, mempercepat, melajukan

Posted in Mykamus English Malay

accident

kemalangan, perlanggaran antara kenderaan

Posted in Mykamus English Malay

absolute

sempurna, bebas, mutlak, sepenuhnya, seluruh, tidak terhad

Posted in Mykamus English Malay

abstention

pengecualian, hal mengecualikan diri dalam pengundian

Posted in Mykamus English Malay

abusive

kasar, kesat

Posted in Mykamus English Malay

acceleration

pemecutan, kelajuan

Posted in Mykamus English Malay

accidental

kebetulan

Posted in Mykamus English Malay

abrogate

membatalkan, memansuhkan

Posted in Mykamus English Malay

absolutely

sudah tentu, dengan mutlak, tepat, sesungguhnya

Posted in Mykamus English Malay

abstinence

menahan diri, pantangan

Posted in Mykamus English Malay

abusively

dengan kasar, dengan kesat

Posted in Mykamus English Malay

accelerator

penambah kelajuan

Posted in Mykamus English Malay

accidentally

secara tidak sengaja, kebetulan

Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers. Translate with your voice
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
tortoise

kura-kura

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word