Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy
Dictionary Index [Z-A]

abbey

biara, rumah pertapaan

Posted in Mykamus English Malay

abetment

persubahatan

Posted in Mykamus English Malay

able

able-bodied = tegap badannya dan sihat

Posted in Mykamus English Malay

aboriginal

asal, asli, purba, berkenaan dengan orang atau binatang yang telah wujud di sesuatu tempat sejak dahulu

Posted in Mykamus English Malay

abrasive

yang menggosok/mengikis, penjejas, kasar atau kesat, tidak licin, biadab

Posted in Mykamus English Malay

abbot

ketua rahib lelaki

Posted in Mykamus English Malay

abetter

subahat, sekongkol

Posted in Mykamus English Malay

ably

dengan cekap

Posted in Mykamus English Malay

aborigine

orang asli, penduduk asal

Posted in Mykamus English Malay

abreast

sederet, beriringan, bersisi-sisian, sejajar

Posted in Mykamus English Malay

abbess

ketua rahib perempuan

Posted in Mykamus English Malay

abettor

subahat, sekongkol, orang yang menolong melakukan perbuatan yang keji

Posted in Mykamus English Malay

ablutions

wuduk, penyucian, membasuh sebahagian daripada anggota sewaktu mengambil wuduk

Posted in Mykamus English Malay

aborigines

penduduk asal, orang asli

Posted in Mykamus English Malay

abridge

memendekkan, meringkaskan

Posted in Mykamus English Malay

abbreviate

memendekkan, meringkaskan, menyingkatkan

Posted in Mykamus English Malay

abeyance

penundaan, tidak digunakan untuk sementara waktu, tidak digunakan lagi

Posted in Mykamus English Malay

abnegate

menolak, melepaskan

Posted in Mykamus English Malay

abort

menggagalkan, menggugurkan, terbantut, mengeluarkan anak dalam kandungan sebelum cukup bulan

Posted in Mykamus English Malay

abridged

ringkas, singkat

Posted in Mykamus English Malay

aback

taken aback = terkejut, terperanjat

Posted in Mykamus English Malay

abbreviation

pemendekan perkataan, penyingkatan

Posted in Mykamus English Malay

abhor

meluat, perasaan benci

Posted in Mykamus English Malay

abnegation

penolakan pelepasan, menidakkan, mengetepikan,

Posted in Mykamus English Malay

abortion

pengguguran, kebantutan

Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers. Translate with your voice
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
ludo

لودو

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word