Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy
Dictionary Index [Z-A]

abbess

ketua rahib perempuan

Posted in Mykamus English Malay

abettor

subahat, sekongkol, orang yang menolong melakukan perbuatan yang keji

Posted in Mykamus English Malay

ablutions

wuduk, penyucian, membasuh sebahagian daripada anggota sewaktu mengambil wuduk

Posted in Mykamus English Malay

aborigines

penduduk asal, orang asli

Posted in Mykamus English Malay

abridge

memendekkan, meringkaskan

Posted in Mykamus English Malay

abbreviate

memendekkan, meringkaskan, menyingkatkan

Posted in Mykamus English Malay

abeyance

penundaan, tidak digunakan untuk sementara waktu, tidak digunakan lagi

Posted in Mykamus English Malay

abnegate

menolak, melepaskan

Posted in Mykamus English Malay

abort

menggagalkan, menggugurkan, terbantut, mengeluarkan anak dalam kandungan sebelum cukup bulan

Posted in Mykamus English Malay

abridged

ringkas, singkat

Posted in Mykamus English Malay

aback

taken aback = terkejut, terperanjat

Posted in Mykamus English Malay

abbreviation

pemendekan perkataan, penyingkatan

Posted in Mykamus English Malay

abhor

meluat, perasaan benci

Posted in Mykamus English Malay

abnegation

penolakan pelepasan, menidakkan, mengetepikan,

Posted in Mykamus English Malay

abortion

pengguguran, kebantutan

Posted in Mykamus English Malay

abridgement

ringkasan, pemendekan, singkatan

Posted in Mykamus English Malay

abacus

sempoa, sejenis alat penghitung yang digunakan oleh masyarakat cina, dekak-dekak

Posted in Mykamus English Malay

abc

huruf dalam tulisan Rumi mengikut urutan tertentu

Posted in Mykamus English Malay

abhorrence

kebencian, kemeluatan

Posted in Mykamus English Malay

abnegation

self-abnegation = pengorbanan diri

Posted in Mykamus English Malay

abortionist

orang yang melakukan pengguguran secara haram

Posted in Mykamus English Malay

abroad

luar negeri/negara, merantau

Posted in Mykamus English Malay

abaft

ke arah buritan kapal, di sebelah buritan dari tiang utama kapal

Posted in Mykamus English Malay

abdicate

lepas hak, turun takhta

Posted in Mykamus English Malay

abhorrent

sangat dibenci, menjijikkan

Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers. Translate with your voice
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
sartorial

berpakaian atau cara berpakaian

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word